Wszystkim zaangażowanym w akcję „Kartka dla Powstańca” przekazuję podziękowania od organizatorów projektu.

J. Różańska-Mroczko

2021_dyplom _1
Previous Next Play Pause
1

Po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja „Światełko Pamięci”, mająca na celu rozwijanie w uczniach wrażliwości i potrzeby wspominania tych, którzy odeszli, podtrzymywanie polskich tradycji
związanych z obchodzeniem Święta Zmarłych oraz upamiętnienie leżących na chocianowskim cmentarzu. W akcji wzięli udział uczniowie przynoszący znicze i wolontariusze z klas VI-VIII. 24
października grupa wolontariuszy z opiekunem SKW i rodzicami posprzątała opuszczone groby na chocianowskim cmentarzu oraz zostawiła na nich zapalone znicze.

swiatelko_pamieci (1)
swiatelko_pamieci (2)
Previous Next Play Pause
1 2

Dnia 28 października nasza szkoła dołączyła do akcji ministerstwa "Szkoła Pamięta"

W tym roku po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji #Szkoła Pamięta, której celem było upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń. W ramach akcji uczniowie z klas 1-3 poznawali polskie tradycje świąt zadusznych na lekcjach religii i edukacji wczesnoszkolnej. Z wykonanych prac plastycznych p. Katarzyna Mroczko wykonała wystawę na holu szkolnym. Nauczyciele historii przeprowadzili lekcje poświęcone lokalnym bohaterom, wykonano gazetkę o Włodzimierzu Chomickim – strzelcu pierwszego gola w historii polskiej piłki nożnej. Przedstawiciele szkolnego klubu wolontariatu zapalili znicze na jego grobie. W czasie zajęć online uczniowie poznali również historię zbrodni lubińskiej.

Akcja „Szkoła pamięta”
Uczniowie klasy 6d w ramach akcji MEN „Szkoła pamięta” przygotowali prezentację poświęconą zesłańcom syberyjskim. Przeprowadzili wywiad z Panią Teresą Marciniak, przewodniczącą Związku Sybiraków w Chocianowie, babcią jednego z uczniów klasy.  Uczniowie w prezentacji przedstawili losy rodziny Pani Teresy zamieszkującej Kresy Wschodnie i zesłanych na daleką Syberię w latach powojennych. Opisali ich codzienną walkę o przetrwanie w trudnych warunkach klimatycznych i materialnych, a także długą drogę powrotną do Polski. Uczniowie swoją pracę zaprezentowali na lekcji historii, a potem wraz z wychowawcą udali się na lokalne miejsce pamięci, znajdujące się na Placu Wolności. Tam zapalili znicze na tablicach pamięci dedykowanym Sybirakom, Polakom pomordowanym na Kresach Wschodnich, żołnierzom walczącym podczas II wojny światowej, Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II. Światełko pamięci postawili również przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

J. Różańska-Mroczko, A. Piotrowska

Akcja Kartka dla Bohatera jest organizowana przez fundację BohaterON. W naszej szkole zaangażowali się w nią uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem nauczycieli historii – Anny Piotrowskiej     i Justyny Różańskiej-Mroczko . W tym roku organizatorzy zmienili regulamin uczestnictwa: w ramach akcji w klasach VI-VIII odbyły się lekcje historii przypominające uczestników walk, a uczniowie klas IV-VIII przygotowali kartki – laurki dla bohaterów. Akcja cieszyła się dużym zaangażowaniem, zebrano 105 kartek, z których członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowali album z życzeniami. Praca przesłana została do organizatora, który przekaże ją jednemu z powstańców. Akcja przyczyniła się do rozwijania w uczniach empatii, pozwoliła im zgłębić historię Powstania Warszawskiego oraz sprawić przyjemność jego bohaterom.

kartka_dla_bohatera (1)
kartka_dla_bohatera (2)
kartka_dla_bohatera (3)
kartka_dla_bohatera (4)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4Jedną z ważniejszych tradycji wpisanych na stałe w kalendarz uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie jest uroczystość Pasowania na Ucznia klasy pierwszej. Zwykle uroczystość ta połączona jest z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Ten rok, jest wyjątkowy i jej przebieg też odbiegał od tradycji.
Z powodu zaostrzenia reżimu sanitarnego, uroczystość została zmodyfikowana, ale nie straciła ze swojej dostojności. Najważniejsi bohaterowie wydarzenia– uczniowie klas pierwszych oraz wychowawczynie byli jej głównymi aktorami. Wspólnie przygotowali dla zaproszonych gości przedstawienie, którym zachwycili Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów p. Partycję Jugo, Przewodniczącą Rady Rodziców p. Małgorzatę Palle, zastępcę Przewodniczącej Rady Rodziców p. Jolantę Żelichowską, dyrektor szkoły p. Dorotę Kyc oraz wicedyrektorów p. Annę Świekatowską oraz p. Ewę Swaciak.
W dniu 16 października grupa 79 uczniów złożyła uroczysty akt ślubowania, odczytany przez p. Ewę Swaciak, a następnie przyjęła swój pierwszy dokument szkolny – legitymacje uczniowską wręczony przez A. Świekatowską. Była to pierwsza i najważniejsza uroczystość dla najmłodszych uczniów, którzy rozpoczęli swoją wspaniałą szkolną przygodę.
Na zakończenie, pełni wrażeń Pierwszoklasiści otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów p. Tomasza Kulczyńskiego słodki upominek, a od Rady Rodziców pomoce naukowe. Pani Sekretarz skierowała kilka słów do bohaterów dnia oraz złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pedagogom przekazując bukiet kwiatów na ręce dyrektor Doroty Kyc.
Serdecznie gratulujemy wychowawcom paniom Jolancie Mazur (1a), Agacie Dobrowolskiej (1b), Joannie Korol (1c) oraz Annie Piaseckiej ( 1d) wspaniałego widowiska.

Wielkie podziękowania kierujemy do p. Wojciecha Kyca, Wiktorii Filipiak (8b),  Leny Swaciak (7c) oraz paniom z obsługi za udzieloną pomoc w przygotowaniu i uświetnieniu uroczystości.

pasowanie (1)
pasowanie (4)
pasowanie (5)
Previous Next Play Pause
1 2 3


KS