ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE  i OPIEKUŃCZE klasy VI – VIII                    UL. SZKOLNA    S. 8

 

 

LEKCJA

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1 LEKCJA

Biblioteka szkolna

klasy 6

Zaj. świetlicowe

K. Chrzanowska

Kl. 6d, 6e

7.30 – 9.00

Zaj. świetlicowe /płatne/

M. Czarnecka

Kl. 6b, 6d, 6e

8.00 – 9.00

 

Zaj. świetlicowe /płatne/

T. Janusz

Kl. 6a, 6d

7.30 – 8.30

 

Zaj. świetlicowe

A. Tomczyszyn

Kl. 6d, 6e

7.30 – 9.00

Uczniowie

dojeżdżający

Uczniowie

dojeżdżający

Uczniowie dojeżdżający

Uczniowie

dojeżdżający

Uczniowie

dojeżdżający

2 LEKCJA

Biblioteka szkolna

klasa 7b – 1 uczeń

 

 

 

Biblioteka szkolna klasa 6e – 1 uczeń

 

Biblioteka szkolna – 

Klasa 8b – 3 uczniów

 

Uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii

Uczeń nie uczęszczający na lekcję religii

Uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii

3 LEKCJA

 

Biblioteka szkolna klasa 7a – 2 uczniów

 

 

 

 

Uczeń nie uczęszczający na lekcję religii

4 LEKCJA

Biblioteka szkolna

Klasa 6d – 1 uczeń

 

 

 

Biblioteka szkolna

klasa 7b – 1 uczeń

Biblioteka szkolna

Klasa 6c – 2 uczniów

Zaj. świetlicowe
/płatne/   
J. Różańska - Mroczko

Kl. 8b – 3 uczniów

Biblioteka szkolna   
klasa 7a – 2 uczniów

 

 

Uczeń nie uczęszczający na lekcję religii

Uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii

Uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii

Uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii

Uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii

5 LEKCJA

 

 

 

Biblioteka szkolna

Klasa 6d – 1 uczeń

 

 

Uczeń nie uczęszczający na lekcję religii

6 LEKCJA

Zajęcia świetlicowe
PŁATNE 
A. Kułaczkowska

klasa 8c – 2 uczniów

klasa 6b – 1 uczeń

 

Zaj. świetlicowe

/płatne/
G. Szywała

Kl. 7c – 8 uczniów

 

 

 

Uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii

Uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii

7 LEKCJA

Biblioteka szkolna

1 – 2 uczniów

Biblioteka szkolna

1 – 2 uczniów

Biblioteka szkolna

1 – 2 uczniów

Biblioteka szkolna

1 – 2 uczniów

Biblioteka szkolna

1 – 2 uczniów

Uczniowie oczekujący na powrót do domu

Uczniowie oczekujący na powrót do domu

Uczniowie oczekujący na powrót do domu

Uczniowie oczekujący na powrót do domu

Uczniowie oczekujący na powrót do domu