ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dyrektor Szkoły  Podstawowej im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

prosi rodziców o składanie wniosków

- karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022.

Terminy związane z rekrutacją do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Chocianowie

• od 4 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. – złożenie karty zapisu dziecka do świetlicy o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie- na rok szkolny 2021/2022