Zestawienie liczby dni oraz odpłatności za obiady IX – XII 2022 r.

2022 r.

Liczba dni

Cena obiadu

Odpłatność

Termin płatności

IX

20

6,00 zł

120,00 zł

10.09.2022 r.

X

19

6,00 zł

114,00 zł

10.10.2022 r.

XI

20

6,00 zł

120,00 zł

10.11.2022 r.

XII

16

6,00 zł

96,00 zł

10.12.2022 r.

Proszę o terminowe wpłaty za wyżywienie dziecka, wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły

do 10 -go każdego miesiąca

Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie dziecka z listy żywieniowej.

NUMER KONTA ŻYWIENIOWEGO

PKO Bank Polski SA

18 1020 3017 0000 2402 0539 2578