UWAGA!!!

Zmiana numeru konta !

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Odpłatność za wyżywienie ucznia za m-c VI/ 2021r wynosi – 73,60zł

(16 dni x 4,60=73,60zł)

płatność  do 10 Czerwca 2021 r.

Wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły

PKO Bank Polski SA

18 1020 3017 0000 2402 0539 2578

Proszę o terminowe wpłaty za wyżywienia dziecka. Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie dziecka z listy żywieniowej.

NUMER KONTA ŻYWIENIOWEGO

PKO Bank Polski SA

18 1020 3017 0000 2402 0539 2578

Proszę o terminowe wpłaty za wyżywienia dziecka. Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie dziecka z listy żywieniowej.