INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Godziny wydawania obiadów :  poniedziałek- piątek w  godz. 11.30 14.45

TERMIN , FORMA       Do 10 dnia  danego miesiąca którego opłata dotyczy

OPŁATY :                      Wyłącznie przelewem na rachunek  bankowy szkoły

                                      Bank Spółdzielczy w Przemkowie  Filia w Chocianowie

                                   83 8653 0004 0000 0089 1868 0009

 

ODPISY:                      Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie  należy dokonać  osobiście lub telefonicznie  najpóźniej do godz.8.00 dnia, którego odpis ma dotyczyć

                                    Zapisy i rezygnacja z obiadów w trakcie roku szkolnego następują       z dniem 1-go każdego miesiąca po pisemnym zgłoszeniu co najmniej  z 3-dniowym wyprzedzeniem

KONTAKT:                  Tel. 076-81-85-171