INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Godziny wydawania obiadów: poniedziałek – piątek w godz. 11:45 – 14:45

TERMIN , FORMA     Do 10-tego dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy

OPŁATY :  Wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto szkoły:

              Szkoła Podstawowa w Chocianowie ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów

       PKO Bank Polski SA

           18 1020 3017 0000 2402 0539 2578

                 Tytułem: imię i nazwisko dziecka, miesiąc opłaty oraz nazwa szkoły.

 ODPISY:  Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonać osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 8:00 dnia, którego odpis dotyczy.

  Zapisy lub rezygnacja z obiadów w trakcie roku szkolnego następują

  z dniem 1-go każdego miesiąca, po pisemnym zgłoszeniu u kierownika

  stołówki co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

KONTAKT:                  Tel. 76/ 8185 171