Harmonogram wydawania posiłków w Szkole Podstawowej

 w Chocianowie - budynek przy ul. Szkolnej 1

Nr. lekcji

Długość przerwy międzylekcyjnej

Posiłek

1.

8.45 – 9.00       

 / 15 min./

………………

2.

9.45 – 10.00   

   / 15 min./

……………….

3.

10.45 – 11.00     

  / 15 min./

………………..

4.

11.45 – 12.00      

/ 15 min./

Zupa + II danie

5.

12.45 – 13.00    

  / 15 min./

Zupa + II danie

6.

13.45 – 13.50      

  / 5 min./

 

7.

14.35 – 14.40      

  / 5 min./

………………..