loading...

Grono Pedagogiczne

Nauczyciele
Grono pedagogiczne

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


I. NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I.1. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
- Jolanta Mazur /1a/
- Agata Dobrowolska /1b/
- Joanna Korol /1c/
- Anna Piasecka /1d/
- Natalia Samson /2a/
- Regina Szot /2b/
- Magdalena Tymańska /2b/
- Danuta Wicińska /2c/
- Agnieszka Partyka /2d/
- Małgorzata Hrynczyszyn /3a/
- Dorota Mielniczuk /3b/
- Sylwia Kryca /3c/
- Ewa Lubaszewska /3d/


I.2. nauczyciele języka polskiego:
- Anna Chodyń
- Iwona Iwańczak
- Joanna Korol
- Agata Makuch
- Agnieszka Partyka

I.3. nauczyciele języka angielskiego:
- Barbara Bogusz
- Magdalena Matulewicz
- Magdalena Tymańska
- Magdalena Wal-Parachoniak

I.4. nauczyciele języka niemieckiego:
- Dorota Kyc
- Beata Młynarczyk
- Ewa Swaciak

I.5. nauczyciele historii:
- Anna Piotrowska
- Justyna Różańska-Mroczko

I.6. nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:
- Wojciech Kyc

I.7. nauczyciele przyrody:
- Wiesława Chuda
- Grażyna Purgał

I.8. nauczyciele biologii:
- Wiesława Chuda
- Ewa Lubaszewska

I.9. nauczyciele geografii:
- Agnieszka Jaskuła

I.10. nauczyciele chemii:
- Grażyna Purgał

I.11. nauczyciele fizyki:
- Dorota Semeniuk

I.12. nauczyciele matematyki:
- Krzysztof Jóźwiak
- Anna Siekaniec
- Gabriela Szywała

I.13. nauczyciele informatyki:
- Izabela Jankowska
- Agnieszka Sochań

I.14. nauczyciele techniki:
- Katarzyna Chrzanowska
- Agnieszka Sochań

I.15. nauczyciele muzyki:
- Wojciech Kyc
- Marta Marciniak-Byczek

I.16. nauczyciele plastyki:
- Ewa Kopczyńska
- Marta Marciniak-Byczek

I.17. nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:
- Ewa Kopczyńska

I.18. nauczyciele wychowania fizycznego:
- Daniel Bukowski
- Ewa Kopczyńska
- Weronika Mierzwa
- Jarosław Mołodyński
- Rafał Paliszkiewicz
- Hubert Urbański
- Izabela Zalewska

I.19. nauczyciele doradztwa zawodowego:
- Ewa Swaciak

I.20. nauczyciele religii:
- Agnieszka Fendorf-Róg
- Małgorzata Hruszowiec
- Katarzyna Mroczko

I. 21. nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:
- Agnieszka Fendorf-Róg
- Anna Piotrowska
- Justyna Różańska-Mroczko


II. WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
 
- Magdalena Matulewicz
- Weronika Mierzwa
- Irena Perun
- Stanisław Róg
- Agnieszka Sochań
- Katarzyna Tomaszewska
- Aleksandra Tomczyszyn
- Izabela Zalewska

III. NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI

- Teresa Janusz
- Dorota Pisała
- Anna Świekatowska

IV. NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

IV.1. pedagodzy szkolni:
- Katarzyna Chrzanowska
- Grażyna Tronina

IV.2. psycholog szkolny:
- Małgorzata Stasiak

IV.3. nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych:
- Katarzyna Tomaszewska
- Izabela Szwed

IV.4. nauczyciele zajęć rewalidacyjnych:
- Katarzyna Tomaszewska
- Anna Piasecka
- Izabela Szwed

IV.5. nauczyciele zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:
- Grażyna Tronina

IV.6. nauczyciele zajęć logopedycznych:
- Izabela Jankowska
- Dorota Mielniczuk

IV.7. nauczyciele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:
- Agata Dobrowolska
- Małgorzata Hrynczyszyn
- Regina Szot

IV.8. nauczyciele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
- Iwona Iwańczak – j. polski kl. 6-8
- Krzysztof Jóźwiak – matematyka kl. 4-5
- Sylwia Kryca – edukacja wczesnoszkolna
- Ewa Lubaszewska – edukacja wczesnoszkolna
- Agata Makuch – j. polski kl. 5
- Jolanta Mazur – edukacja wczesnoszkolna
- Agnieszka Partyka – j. polski kl. 4
- Anna Siekaniec – matematyka kl. 6-8
- Danuta Wicińska – edukacja wczesnoszkolna

IV.9. nauczyciele zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne:
- Agnieszka Sochań


Sporządziła:
Anna Świekatowska
14.09.2020r.