loading...

Grono Pedagogiczne

Nauczyciele
Grono pedagogiczne- 2021/2022

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ODKRYWCÓW POLSKIEJ MIEDZI W CHOCIANOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
I. NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I.1. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
- Elżbieta Winsztal /1a/
- Teresa Michułka /1b/
- Sylwia Kryca /1c/
- Dorota Mielniczuk /1d/
- Jolanta Mazur /2a/
- Agata Dobrowolska /2b/
- Joanna Korol, Regina Szot /2c/
- Anna Piasecka /2d/
- Natalia Samson /3a/
- Agata Faluta /3b/
- Danuta Wicińska /3c/
- Agnieszka Partyka /3d/
I.2. nauczyciele języka polskiego:
- Anna Chodyń
- Ewa Hurej
- Edyta Jóźków-Zaderska
- Joanna Korol
- Agnieszka Partyka
I.3. nauczyciele języka angielskiego:
- Joanna Bańkowska
- Barbara Bogusz
- Magdalena Matulewicz
- Magdalena Wal-Parachoniak
I.4. nauczyciele języka niemieckiego:
- Dorota Kyc
- Beata Młynarczyk
- Ewa Swaciak
I.5. nauczyciele historii:
- Agnieszka Jaskuła
- Anna Piotrowska
- Justyna Różańska-Mroczko
I.6. nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:
- Wojciech Kyc
I.7. nauczyciele przyrody:
- Renata Prys
I.8. nauczyciele biologii:
- Monika Czarnecka
I.9. nauczyciele geografii:
- Agnieszka Jaskuła
I.10. nauczyciele chemii:
- Grażyna Purgał
I.11. nauczyciele fizyki:
- Agnieszka Jastrzębska
- Anna Siekaniec
I.12. nauczyciele matematyki:
- Krystyna Dedek
- Krzysztof Jóźwiak
- Gabriela Szywała
I.13. nauczyciele informatyki:
- Izabela Jankowska
- Agnieszka Sochań
I.14. nauczyciele techniki:
- Agnieszka Sochań
I.15. nauczyciele muzyki:
- Wojciech Kyc
- Marta Marciniak-Byczek
I.16. nauczyciele plastyki:
- Ewa Kopczyńska
- Marta Marciniak-Byczek
I.17. nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:
- Ewa Kopczyńska
I.18. nauczyciele wychowania fizycznego:
- Daniel Bukowski
- Ewa Kopczyńska
- Jarosław Mołodyński
- Bożena Sokołowska
- Hubert Urbański
I.19. nauczyciele doradztwa zawodowego:
- Ewa Swaciak
I.20. nauczyciele religii/ etyki
- Agnieszka Fendorf-Róg
- Katarzyna Mroczko
- Beata Zazula
- Izabela Szwed
I. 21. nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:
- Agnieszka Fendorf-Róg
- Agnieszka Jaskuła
- Anna Piotrowska
- Justyna Różańska-Mroczko
I. 22. Instruktorzy nauki pływania:
- Daniel Bukowski
- Jarosław Mołodyński
- Bożena Sokołowska
- Hubert Urbański
II. WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
- Katarzyna Chrzanowska
- Ewa Lubaszewska
- Izabela Marciniak
- Weronika Mierzwa
- Monika Pawlik
- Irena Perun
- Renata Prys
- Aleksandra Tomczyszyn
- Anna Wojewoda
III. NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI
- Katarzyna Mroczko
- Dorota Pisała
- Anna Świekatowska
IV. NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI
IV.1. pedagodzy szkolni:
- Katarzyna Chrzanowska
- Joanna Konrad-Steć
- Grażyna Tronina
IV.2. psycholog szkolny:
- Agnieszka Jastrzębska
IV.3. nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych:
- Irena Perun
- Izabela Szwed
- Katarzyna Tomaszewska
IV.4. nauczyciele zajęć rewalidacyjnych:
- Agata Faluta
- Anna Piasecka
- Katarzyna Tomaszewska
IV.5. nauczyciele zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:
- Grażyna Tronina
IV.6. nauczyciele zajęć logopedycznych:
- Izabela Jankowska
- Dorota Mielniczuk
IV.7. nauczyciele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:
- Agata Dobrowolska
- Sylwia Kryca
- Regina Szot
IV.8. nauczyciele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
- Anna Chodyń – j. polski kl. 8
- Krystyna Dedek – matematyka kl. 4
- Ewa Hurej – j. polski kl. 7
- Edyta Jóźków-Zaderska – j. polski kl. 6
- Krzysztof Jóźwiak – matematyka kl. 5-6
- Sylwia Kryca – edukacja wczesnoszkolna kl. 1
- Jolanta Mazur – edukacja wczesnoszkolna kl. 2
- Agnieszka Partyka – j. polski kl. 5
- Natalia Samson – edukacja wczesnoszkolna, kl. 3
- Regina Szot – j. polski kl. 4
- Gabriela Szywała – matematyka kl. 7-8
- Danuta Wicińska – edukacja wczesnoszkolna kl. 3
- Elżbieta Winsztal – edukacja wczesnoszkolna, kl. 1
IV.9. nauczyciele zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne:
- Agnieszka Sochań
- Teresa Michułka
IV.10. Nauczyciele terapii BIO-Feedback
- Joanna Konrad-Steć
- Katarzyna Chrzanowska
- Katarzyna Tomaszewska
- Anna Piasecka


Sporządziła:
Anna Świekatowska
01.09.2021r.