HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

/obowiązuje od 15.09.2020r./

Imię i nazwisko

nauczyciela

Dni tygodnia

 

poniedziałek

 

wtorek

środa

czwartek

piątek

Teresa Janusz

/ul. Wesoła 16/

7.30 – 13.30

7.30 – 13.30

7.30 – 13.30

7.30 – 13.30

7.30 – 13.30

Anna Świekatowska

 

10.30 – 14.30

/ul. Wesoła 16/

---

10.30 – 14.30

/ul. Wesoła 16/

---

8.00 – 12.00

/ul. Szkolna 1/

Dorota Pisała

/ul. Szkolna 1/

8.30 – 14.30

8.00 – 14.00

8.30 – 14.30

8.00 – 13.00

11.30 – 14.30

 Sporządziła:

Anna Świekatowska

14.09.2020r.