PRZYDZIAŁ  SAL  LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE
W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

budynek przy ul. Wesołej 16

L.p.

Numer sali lekcyjnej

Przedmiot / rodzaj zajęć

Opiekun

 

1.

s. 10

zajęcia świetlicowe

wychowawcy świetlicy

2.

s.11

edukacja wczesnoszkolna

J. Mazur /1a/

3.

s.12

edukacja wczesnoszkolna

A. Dobrowolska /1b/

4.

s. 13

edukacja wczesnoszkolna

J. Korol /1c/

5.

s. 14

edukacja wczesnoszkolna

A. Piasecka /1d/

6.

s. 30

edukacja wczesnoszkolna

N. Samson /2a/

7.

s. 31

edukacja wczesnoszkolna

R. Szot  /2b/

8.

s. 32

edukacja wczesnoszkolna

D. Wicińska /2c/

9.

s. 33

edukacja wczesnoszkolna

A. Partyka /2d/

10.

s. 34

edukacja wczesnoszkolna

M. Hrynczyszyn /3a/

11.

s. 35

edukacja wczesnoszkolna

D. Mielniczuk /3b/

12.

s. 41

zajęcia świetlicowe

wychowawcy świetlicy

13.

s. 42

zajęcia świetlicowe

wychowawcy świetlicy

14.

s. 49

edukacja wczesnoszkolna

S. Kryca /3c/

15.

s. 50

edukacja wczesnoszkolna

E. Lubaszewska /3d/

16.

s. 51

język polski

A. Makuch /5b/

17.

s. 52

matematyka

K. Mroczko /4a/

18.

s. 53

 j. obcy nowożytny

M. Matulewicz /4c/

19.

s. 54

historia

A. Fendorf-Róg /4b/

20.

s. 57

przyroda / biologia / geogr.

W. Chuda / G. Purgał

21.

s. 58

muzyka / plastyka

E. Kopczyńska /5a/

22.

s. 60

informatyka

I. Jankowska /4d/

23.

sg1; sg2; sg3

wychowanie fizyczne

n-le wychowania fizycznego

24.

b1; b2

basen

n-le wychowania fizycznego

25.

s.09

logopedia

I. Jankowska, D. Mielniczuk

PRZYDZIAŁ  SAL  LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE
W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

budynek przy ul. Szkolnej 1

L.p.

Nu mer sali lekcyjnej

Przedmiot / rodzaj zajęć

Opiekun

 

1.

s. 6

zajęcia świetlicowe

wychowawcy świetlicy

2.

s. 13S

matematyka

A. Siekaniec

3.

s. 14S

język obcy nowożytny

B. Bogusz /7f/

4.

s. 15

fizyka

D. Semeniuk /7c/

5.

s. 16

geografia

H. Urbański /6d/

6.

s. 17

chemia

J. Mołodyński /6c/

7.

s. 18

informatyka

A. Sochań /8c/

8.

s. 23

język polski

A. Chodyń

9.

s. 25

język polski

M. Hruszowiec /7e/

10.

s. 26

biologia

W. Chuda /8a/

11.

s. 27

język polski

D. Bukowski /6b/

12.

s. 28

technika

I. Szwed /7b/

13.

s. 29

plastyka

M. Marciniak-Byczek /7a/

14.

s. 31S

---

---

15.

s. 37

język obcy nowożytny

M. Wal-Parachoniak /6e/

16.

s. 38

historia / wdż

A. Piotrowska /7d/

17.

s. 39

język obcy nowożytny

E. Swaciak /8b/

18.

s. 40

matematyka

G. Szywała

19.

s. 41S

historia / wdż

J. Różańska-Mroczko /6a/

20.

s. 43

muzyka / wos

W. Kyc

21.

hs1; hs2; hs3; hs4

wychowanie fizyczne

n-le wychowania fizycznego