PRZYDZIAŁ  SAL  LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE
W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

/budynek przy ul. Wesołej 16/

 

L.p.

Numer sali lekcyjnej

Przedmiot / rodzaj zajęć

Opiekun

 

1.

s.11

edukacja wczesnoszkolna / zajęcia świetlicowe

E. Winsztal /1a/

2.

s.12

edukacja wczesnoszkolna / zajęcia świetlicowe

T. Michułka /1b/

3.

s. 13

edukacja wczesnoszkolna / zajęcia świetlicowe

S. Kryca /1c/

4.

s. 14

edukacja wczesnoszkolna / zajęcia świetlicowe

D. Mielniczuk /1d/

5.

s. 30

edukacja wczesnoszkolna

J. Mazur /2a/

6.

s. 31

edukacja wczesnoszkolna

A. Dobrowolska /2b/

7.

s. 32

edukacja wczesnoszkolna

J. Korol /2c/

8.

s. 33

edukacja wczesnoszkolna

A. Piasecka /2d/

9.

s. 34

edukacja wczesnoszkolna

D. Wicińska /3c/

10.

s. 35

edukacja wczesnoszkolna

A. Partyka /3d/

11.

s. 41

zajęcia świetlicowe

wychowawcy świetlicy

12.

s. 42

zajęcia świetlicowe

wychowawcy świetlicy

13.

s. 49

edukacja wczesnoszkolna

N. Samson /3a/

14.

s. 50

edukacja wczesnoszkolna

A. Faluta /3b/

15.

s. 51

język polski / j. obcy nowoż.

M. Wal-Parachoniak /4c/

16.

s. 52

matematyka

K. Dedek / K. Jóźwiak

17.

s. 53

 j. obcy nowożytny

M. Matulewicz /5c/

18.

s. 54

historia /wdż

A. Jaskuła /4b/, B. Zazula

19.

s. 57

przyroda / biologia / geogr.

R. Prys / I. Iwańczak /4a/

20.

s. 58

muzyka / plastyka / tech.

A. Sochań /4d/

21.

s. 60

informatyka

I. Jankowska /5d/

22.

sg1; sg2; sg3

wychowanie fizyczne

n-le wychowania fizycznego

23.

b1; b2

basen

D. Bukowski, H. Urbański

24.

s.06

logopedia

I. Jankowska, D. Mielniczuk

PRZYDZIAŁ  SAL  LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE
W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

/budynek przy ul. Szkolnej 1/

 

L.p.

Numer sali lekcyjnej

Przedmiot / rodzaj zajęć

Opiekun

 

1.

s. 2

fizyka

I. Szwed /8b/, A. Siekaniec

2.

s. 3

chemia

G. Purgał /8c/

3.

s. 8

zajęcia świetlicowe

wychowawcy świetlicy

4.

s. 13.

matematyka

D. Bukowski /7b/, K. Jóźwiak

5.

s. 14.

matematyka

B. Sokołowska /8e/, K. Dedek

6.

s. 15

religia

A. Fendorf-Róg /5b/

7.

s. 16

geografia

K. Mroczko /5a/, A. Jaskuła

8.

s. 17

język obcy nowożytny

B. Bogusz /8f/, D. Kyc

9.

s. 18

informatyka

I. Jankowska,  A. Sochań

10.

s. 23

język polski

A. Chodyń

11.

s. 25

język polski

E. Hurej /7e/

12.

s. 26

biologia

M. Czarnecka /7c/

13.

s. 27

język polski

E. Jóźków-Zaderska /6b/

14.

s. 28

technika / edb

E. Kopczyńska /6a/, A. Sochań

15.

s. 29

plastyka

M. Marciniak-Byczek /8a/

16.

s. 37

język obcy nowożytny

H. Urbański /7d/, B. Młynarczyk

17.

s. 38

historia / wdż

A. Piotrowska /8d/

18.

s. 39

język obcy nowożytny

J. Bańkowska, E. Swaciak

19.

s. 40

matematyka

G. Szywała

20.

s. 41

historia / wdż

J. Różańska-Mroczko /7a/

21.

s. 43

muzyka / wos

W. Kyc

22.

hs1; hs2; hs3; hs4

wychowanie fizyczne

n-le wychowania fizycznego