PRZYDZIAŁ  SAL  LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE
W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023

/budynek przy ul. Wesołej 16/

 

PRZYDZIAŁ  SAL  LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE
W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023

/budynek przy ul. Szkolnej 1/