Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2021 r.

 Podstawa prawna:

 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe

 

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r.

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                      z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków                      i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U.                     z 2020 r. poz. 1361).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach.

24 czerwca 2022 r.

 Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603

 z póź., zm).

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                       i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603                 z późn. zm.).

Dni świąteczne

01.11.2021r. /poniedziałek/

11.11.2021r. /czwartek/

06.01.2022r. /czwartek/

03.05.2022r.  /wtorek/

16.06.2022r.  /czwartek/

Propozycje dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

/w tych dniach w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez rodziców/

14.10.2021r. /czwartek/

15.10.2021r. /piątek/

12.11.2021r. /piątek/

07.01.2022r.  /piątek/

02.05.2022r. /poniedziałek/

17.06.2022r.  /piątek/

+ trzy dni przewidziane na przeprowadzenie egzaminu klas 8