INFORMACJA – ŚREDNIA OCEN DO UZYSKANIA STYPENDIUM
ZA WYNIKI W NAUCENa posiedzeniu w dniu 07.10.2020r. komisja stypendialna ustaliła, że wysokość średniej ocen uprawniającej ucznia Szkoły Podstawowej im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce, wynosi 5,18 po pierwszym i drugim okresie roku szkolnego 2020/2021. Decyzja komisji stypendialnej konsultowana była z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.Przewodnicząca komisji stypendialnej:
Anna Świekatowska
08.10.2020r.