W roku szkolnym 2022/2023 rusza kolejna edycja projektu " Umiem pływać". Rodziców uczniów klas III  zachęcam do zapisania dzieci na zajęcia na szkolnej krytej pływalni "
Dolnośląski Delfinek". Zajęcia prowadzą instruktorzy zatrudnieni w naszej szkole. Deklaracje uczestnictwa są do pobrania w zakładce " Dokumenty do pobrania" lub w przedsionku w budynku przy ul. Wesołej. 
Dorota Kyc
Dyrektor szkoły