ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 Budynek ul.Wesoła 16

W dniu 01.09.2021r. odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego. 

Z uwagi na trwającą pandemię, proszę o przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur związanych

z COVID-19, opracowanych na podstawie wytycznych MEiN, GiS i MZ.

Uczniowie spotykają się  z wychowawcami oraz wychowawcami pomocniczymi w salach lekcyjnych w następujących godzinach:

 

- 9.00: uczniowie klas 1abcd*, 3abcd, 5c

- 10.00: uczniowie klas 2abcd, 4abcd, 5d

 

Na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie następującymi wejściami:

– wejście główne: uczniowie klas 1abcd*, 2abcd, 3a

– wejście ewakuacyjne: uczniowie klas 3bcd, 4abcd, 5cd

 

MIEJSCE SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI:

 

Godz. 9.00

 • klasa 1a, wych. Elżbieta Winsztal sala nr 11
 • klasa 1b, wych. Teresa Michułka sala nr 12
 • klasa 1c, wych. Sylwia Kryca sala nr 13
 • klasa 1d, wych. Dorota Mielniczuk sala nr 14

*- w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wejście z uczniem jednego z rodziców

 

 • klasa 3a, wych. Natalia Samson sala nr 49
 • klasa 3b, wych. Agata Faluta sala nr 50
 • klasa 3c, wych. Danuta Wicińska sala nr 34
 • klasa 3d, wych. Regina Szot sala nr 35

 

 • klasa 5c, wych. Magdalena Matulewicz sala nr 53

 

Godz. 10.00

 • klasa 2a, wych. Jolanta Mazur sala nr 30
 • klasa 2b, wych. Agata Dobrowolska sala nr 31
 • klasa 2c, wych. Joanna Korol sala nr 32
 • klasa 2d, wych. Anna Piasecka sala nr 33

 

 • klasa 4a, wych. Renata Prys sala nr 57
 • klasa 4b, wych. Agnieszka Jaskuła sala nr 54
 • klasa 4c, wych. Magdalena Wal-Parachoniak sala nr 51
 • klasa 4d, wych. Agnieszka Sochań sala nr 58

 • klasa 5d, wych. Izabela Jankowska sala nr 60

 

 

 Kyc

Dyrektor szkoły

26.08.2021r.