Szanowni Rodzice, 
Dyrektor szkoły zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi szczepień młodzieży  przeciw COVID-19 od 12 roku życia. Szczepienia są na ten moment jedynym sposobem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i łagodzenia przebiegu choroby po zainfekowaniu. 
W podniesieniu bezpieczeństwa dzieci, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz Państwa pomoże zbiorowa odporność, którą gwarantuje zaszczepienie się.  Szkoła podejmuje działania związane z organizacją szczepień. 
W związku z powyższym proszę rodziców naszych uczniów w wieku od 12 lat o przekazanie informacji o woli zaszczepienia dziecka podając dane kontaktowe do sekretariatu na numery 76 8185171 lub 76 8185019 do dnia 25.08.2021 r. 
Na stronie www.spchocianow.pl wśród materiałów informacyjnych znajdą Państwo także deklarację na szczepienia oraz kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami zostały Państwu przesłane za pośrednictwem e-dziennika. 
Dorota Kyc
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie