W związku decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r. od dnia 22 marca 2021 r. do 3 maja 2021 r. uczniowie klas 1-8 realizują obowiązek szkolny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

O wszelkich zmianach dotyczących organizacji zajęć oraz zastępstw doraźnych będziecie Państwo informowani za pośrednictwem na tablicy ogłoszeń za pośrednictwem e-dziennika oraz poczty elektronicznej w e-dzienniku.  Zajęcia prowadzone są on-line z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS. Proszę o uważne śledzenie informacji umieszczanych przez kierownictwo szkoły.
Życzę Państwu zdrowia oraz spokojnego czasu.


DOROTA KYC
dyrektor szkoły