Laboratoria Przyszłości w naszej szkole!!!

 Szkoła Podstawowa im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie bierze udział w rządowym projekcie Laboratoria Przyszłości.Laboratoria Przyszłości to ogólnopolski program pod patronatem MEiN, skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, by wspierać edukację opartą na kompetencjach przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Celem projektu jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii, wyrównanie szans uczniów w całej Polsce, oraz dostarczenie mechanizmów umożliwiających współpracę pomiędzy szkołami.

 Już od 1 września 2022 roku Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie będą korzystać z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych, w obu budynkach szkoły.

smileOD WRZEŚNIA BĘDZIE CIEKAWIEJ wink