Lista kandydatów do klas I w roku szkolnym 2022/2023 zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych została umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Wesołej