ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W dniu 25.06.2021r. o godz. 8.00 odbędą się spotkania uczniów klas 6 i 7 z wychowawcami oraz wręczenie świadectw szkolnych. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 3odbędzie się o godz. 9.00 na dziedzińcu szkoły, natomiast pożegnanie absolwentów szkoły odbędzie się o godz. 11.00 również na dziedzińcu szkoły.
Z uwagi na trwającą pandemię, spotkania z wychowawcami odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych.
Proszę o przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur związanych z COVID.
Na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie. Osoby, które z ważnych przyczyn nie odbiorą świadectwa w wyznaczonym czasie, będą mogły odebrać dokument w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.


MIEJSCE SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI – klasy 6-7, godz. 8.00:
- klasa 6a, wych. Justyna Różańska-Mroczko sala nr 41
- klasa 6b, wych. Daniel Bukowski sala nr 27
- klasa 6c, wych. Jarosław Mołodyński sala nr 13
- klasa 6d, wych. Hubert Urbański sala nr 16
- klasa 6e, wych. Magdalena Wal-Parachoniak sala nr 37
- klasa 7a, wych. Marta Marciniak-Byczek sala nr 29
- klasa 7b, wych. Izabela Szwed sala nr 28
- klasa 7c, wych. Dorota Semeniuk sala nr 15
- klasa 7d, wych. Anna Piotrowska sala nr 38
- klasa 7e, wych. Bożena Sokołowska sala nr 25
- klasa 7f, wych. Barbara Bogusz sala nr 14


MIEJSCE SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI – klasy 3, godz. 8.45:
- klasa 3a, wych. Małgorzata Hrynczyszyn sala nr 13
- klasa 3b, wych. Dorota Mielniczuk sala nr 14
- klasa 3c, wych. Sylwia Kryca sala nr 15
- klasa 3d, wych. Ewa Lubaszewska sala nr 16


MIEJSCE SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI – klasy 8, godz. 10.45:
- klasa 8a, wych. Wiesława Chuda sala nr 26
- klasa 8b, wych. Ewa Swaciak sala nr 39
- klasa 8c, wych. Agnieszka Sochań sala nr 18


D. Kyc
Dyrektor szkoły
22.06.2021r.